Pengertian Tasauf

TASAUF & PENGERTIANNYA

Posted on December 10, 2011. Filed under: Pengertian Tasauf |

Tasauf ialah ilmu untuk mengetahui keadaan diri sama ada ia baik atau jahat, mengetahui cara-cara membersihkan diri yang jahat dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik serta bagaimana cara suluk kepada Allah ta’ala[1].  Setengah ulamak memberi pengertian tasauf dengan pengertian yang berbeza-beza, antara mereka ada yang mengaitkan tasauf dengan akhlak dan tingkah laku, ada yang mengaitkannya dengan ibadat dan ada juga yang mengaitkannya dengan ma’rifat dan musyahadah. (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...