Asas Kesesatan

ASAS UTAMA PENCEMARAN AKIDAH ISLAM

Posted on December 15, 2011. Filed under: Akidah Islam, Asas Kesesatan |

ASAS UTAMA PENCEMARAN AKIDAH ISLAM

Musuh Islam telah menggunakan beberapa cara dan ia dianggap asas utama bagi mereka menghancurkan akidah umat Islam.  Asas-asas tersebut boleh disimpulkan seperti berikut([1]):

1-  Tashbih(التشبيه): Penyamaan.  Ia bermaksud menyamakan zat atau sifat Allah ta’ala dengan zat atau sifat makhluk selainNya seperti menyamakan imam, syeikh atau ketua pergerakan seperti Allah, menganggap mereka adalah Allah atau jelmaan Allah atau bersatu dengan Allah ta’ala.   Selain Allah ta’ala,  mereka juga dianggap sama martabatnya dengan para nabi dan rasul.

Menyamakan zat dan sifat Allah dengan manusia sebenarnya mahu mengembalikan manusia kepada agama menyembah patung, berhala dan menyembah manusia itu sendiri.  Sementara itu menyamakan ketua atau imam dengan nabi atau rasul pula mahu membatalkan akidah dan pegangan umat Islam bahawa nabi itu adalah pilihan Allah ta’ala bukan kuasa manusia untuk memilihnya.  Ia juga mahu membatalkan akidah bahawa Nabi Muhammad sallallahualaihiwasallam itu adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi selepas baginda dan tidak ada syariat baru selepas syariat yang diwahyukan kepada baginda. (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...