Ta’wil Sesat Syiah Ayat-ayat Quran

Ta’wil Sesat Syiah Ayat-ayat Quran

Posted on January 10, 2012. Filed under: Ta'wil Sesat Syiah Ayat-ayat Quran | Tags: , , |

Ciri-Ciri Batiniah Dalam Akidah Dan Pegangan Syiah Imamiah

 

Syiah merupakan ajaran dan mazhab yang telah lama muncul dalam dunia Islam.   Kemunculan ajaran-ajaran lain yang menyeleweng dari akidah Ahli Sunnah Wa Al-jamaah adalah kesinambungan dari perkembangan dan pergerakan Syiah.  Jika dikaji dan dibandingkan antara asas-asas Syiah dengan ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng yang lain kita akan dapati kewujudan persamaan seolah-olah ia datang dari sumber yang sama cuma menggunakan pelbagai nama dan mengalami perubahan dan pengubahsuaian bersesuaian dengan perkembangan dan peredaran masa dan zaman.

Oleh itu bagi penulis, Syiah adalah pelopor kepada gerakan dan ajaran Batiniah yang lain.  Syiah adalah guru pertama kepada ajaran Batiniah yang sesat yang tersebar di seluruh dunia Islam termasuk Malaysia.  Untuk mengetahui dengan lebih jelas, ikutilah persamaan pegangan dan akidah Syiah dengan ciri-ciri Batiniah berikut: (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...