Sejarah Batiniah Di Malaysia

SEJARAH BATINIAH DI MALAYSIA

Posted on December 11, 2011. Filed under: Batiniah, Sejarah Batiniah Di Malaysia | Tags: |

Kesesatan dan penyelewengan akidah Islamiah dipelopori semenjak awal Islam oleh golongan yang digelar Batiniah.  Kumpulan ini cuba menyesatkan umat Islam melalui dakwah-dakwah mereka yang tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam.

Batiniah  dinisbahkan   kepada   mana-mana   pergerakan   yang   mendakwa   setiap  yang  zahir(luaran)  itu  ada  maknanya  yang  batin(dalaman).   Pada  pendapat  Imam  al-Ghazali  gerakan  sesat,  menyeleweng dan  menghancurkan  Islam  dinamakan  dengan  nama  Batiniah  kerana  dakwaan   mereka   terdapat   makna-makna   batin   disebalik   makna-makna   atau   pegertian-pengertian    zahir   bagi   ayat-ayat   Quran  dan  hadis.   Ia   boleh   diibaratkan  seperti  kulit  dan  isi([1]).  Pada pendapat Syeikh Hussein al-Zahaby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mereka digelar Batiniah kerana pegangan mereka terhadap kewujudan imam-imam atau ketua-ketua yang batin(tidak zahir) atau tidak nampak([2]).  Dakwaan tersebut akhirnya membawa kepada pegangan sesiapa yang dapat menguasai ilmu batin akan terlepas dari taklif atau tuntutan syariat ke atasnya dan dapat rehat dari bersusah-payah melakukannya. (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...