Batiniah

SYIAH DI MALAYSIA

Posted on December 19, 2011. Filed under: Batiniah, Syiah | Tags: |

SYIAH

          Bahaya Syiah kepada akidah Islam dan sebagai perosak akidah Islam tidak dapat dinafikan.  Kita juga tidak dapat menafikan bahawa Syiah adalah pergerakan Batiniah dan merupakan pelopor kepada kemunculan puak-puak dan ajaran sesat dan kumpulan-kumpulan Batiniah yang lain.  Kemungkinan ada yang tidak bersetuju ini yang agak keras namun sejarah dan kajian menyebut puak-puak sesat Batiniah seperti Ismailiah, Nusoiriah, Qaromitah, Duruz, Bahaiah dan selainnya adalan pecahan dari golongan Syiah.  Percanggahan pendapat dalam menentukan Imam mereka dari keluarga Rasulullah menjadikan mereka berpecah kepada pelbagai jenis ajaran dan kumpulan.  Walaupun ada dakwaan bahawa Syiah sudah tidak mengamalkan ajarannya.  Akidah-akidahnya sudah tidak disebar dan dipegangi lagi tapi hakikatnya sukar diterima kerana adanya konsep taqiah dalam ajaran syiah.  Kemungkinan mereka bergerak dengan menyembunyikan akidah dan identiti mereka yang sebenar untuk memudahkan dakwah mereka tersebar dan perancangan politik mereka tercapai.

Kekuatan Syiah boleh dilihat apabila mereka mempunyai kuasa, pengaruh dan negaranya sendiri.  Iran adalah negara Syiah yang tidak akan membiarkan negara sunni berdiri tegak meskipun mereka berada dalam satu barisan dengan puak sunni memerangi musuh-musuh Islam. Diperpustakaan-perpustakaan seluruh dunia, buku-buku rujukan syiah masih diguna pakai, dikaji dan dipelajari oleh puak-puak syiah.  Ajaran-ajaran mereka masih diamalkan.  Oleh itu, untuk menulis tentang ajaran sesat di Malaysia tidak lengkap tanpa menyebut ajaran Syiah bahkan ia merupakan satu kemestian untuk membuka hakikat bahawa Syiah itu adalah ajaran sesat Batiniah melalui sejarah dan ciri-ciri persamaan antara keduanya. (more…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

BERIMAN DENGAN KONSEP ILMU BATIN

Posted on December 15, 2011. Filed under: Ciri-ciri Utama Batiniah Sesat, Pertama: Konsep Ilmu Batin |

CIRI-CIRI UTAMA

Gerakan Batiniyyah & Ajaran Sesat

Ciri-ciri ajaran sesat dan gerakan batiniah amat penting dikaji dan diketahui kerana ia akan memberi gambaran kasar tentang golongan tersebut dan sebagai neraca untuk mengenalinya serta dapat menyelamatkan diri muslim dari terjebak dengan mana-mana golongan atau gerakan yang mahu menyeleweng dan merosakkan akidah Islamiah.  Ciri-ciri yang akan disebut nanti adalah hasil pembacaan dan kajian tentang gerakan-gerakan dan golongan-golangan sesat dalam dunia Islam keseluruhannya.  Terdapat sepuluh ciri-ciri utama, secara ringkasnya ia seperti berikut :-

Pertama: Beriman dengan konsep Ilmu Batin

Ilmu Batin ialah ilmu rahsia yang tersembunyi dari pengetahuan orang biasa.  Beriman dengannya merupakan rukun utama bagi golongan Batiniah sesat.  Bagi mereka Zahir dan batin tidak dapat dipisahkan sebagaimana ruh dan jasad tidak dapat dipisahkan.  Dalam erti kata lain agama ini terbahagi kepada dua pengertian iaitu pengertian zahir yang dapat diketahui oleh orang biasa dari kalangan alim ulamak dan pengertian batin yang dalam yang tidak dapat diketahui oleh orang kebanyakan bahkan ia diwarisi secara turun temurun daripada keluarga Rasulullah atau para sahabat-sahabatNya.  yang kan rukun utama golongan batiniah.  Ulamak-ulamak pula pada pandangan mereka tidak dapat mengetahui ilmu batin kerana ilmu ini adalah rahsia hanya orang tertentu sahaja dapat mengetahuinya. Pegangan sebegini akan membuka ruang kepada kemunculan dakwaan-dakwaan ilmu baru yang pelik yang bercanggah dengan ajaran Islam dan dengan apa yang diajar oleh kebanyakan ulamak. (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( 3 so far )

SEJARAH BATINIAH DI MALAYSIA

Posted on December 11, 2011. Filed under: Batiniah, Sejarah Batiniah Di Malaysia | Tags: |

Kesesatan dan penyelewengan akidah Islamiah dipelopori semenjak awal Islam oleh golongan yang digelar Batiniah.  Kumpulan ini cuba menyesatkan umat Islam melalui dakwah-dakwah mereka yang tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam.

Batiniah  dinisbahkan   kepada   mana-mana   pergerakan   yang   mendakwa   setiap  yang  zahir(luaran)  itu  ada  maknanya  yang  batin(dalaman).   Pada  pendapat  Imam  al-Ghazali  gerakan  sesat,  menyeleweng dan  menghancurkan  Islam  dinamakan  dengan  nama  Batiniah  kerana  dakwaan   mereka   terdapat   makna-makna   batin   disebalik   makna-makna   atau   pegertian-pengertian    zahir   bagi   ayat-ayat   Quran  dan  hadis.   Ia   boleh   diibaratkan  seperti  kulit  dan  isi([1]).  Pada pendapat Syeikh Hussein al-Zahaby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mereka digelar Batiniah kerana pegangan mereka terhadap kewujudan imam-imam atau ketua-ketua yang batin(tidak zahir) atau tidak nampak([2]).  Dakwaan tersebut akhirnya membawa kepada pegangan sesiapa yang dapat menguasai ilmu batin akan terlepas dari taklif atau tuntutan syariat ke atasnya dan dapat rehat dari bersusah-payah melakukannya. (more…)

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...