SEJARAH BATINIAH DI MALAYSIA

Posted on December 11, 2011. Filed under: Batiniah, Sejarah Batiniah Di Malaysia | Tags: |

Kesesatan dan penyelewengan akidah Islamiah dipelopori semenjak awal Islam oleh golongan yang digelar Batiniah.  Kumpulan ini cuba menyesatkan umat Islam melalui dakwah-dakwah mereka yang tersebar ke seluruh pelusuk dunia Islam.

Batiniah  dinisbahkan   kepada   mana-mana   pergerakan   yang   mendakwa   setiap  yang  zahir(luaran)  itu  ada  maknanya  yang  batin(dalaman).   Pada  pendapat  Imam  al-Ghazali  gerakan  sesat,  menyeleweng dan  menghancurkan  Islam  dinamakan  dengan  nama  Batiniah  kerana  dakwaan   mereka   terdapat   makna-makna   batin   disebalik   makna-makna   atau   pegertian-pengertian    zahir   bagi   ayat-ayat   Quran  dan  hadis.   Ia   boleh   diibaratkan  seperti  kulit  dan  isi([1]).  Pada pendapat Syeikh Hussein al-Zahaby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                mereka digelar Batiniah kerana pegangan mereka terhadap kewujudan imam-imam atau ketua-ketua yang batin(tidak zahir) atau tidak nampak([2]).  Dakwaan tersebut akhirnya membawa kepada pegangan sesiapa yang dapat menguasai ilmu batin akan terlepas dari taklif atau tuntutan syariat ke atasnya dan dapat rehat dari bersusah-payah melakukannya.

Tidak dapat diketahui secara tepat bila ajaran-ajaran Batiniah mula masuk dan tersebar di Malaysia.  Ada yang mengatakan bahawa ajaran Batiniah ini muncul semenjak dua ratus tahun dahulu atau sebelumnya iaitu sekitar akhir kurun ke 17 dan awal kurun ke 18 masehi.  Namun hasil pemerhatian dan pembacaan penulis, kemungkinan besar ajaran Batiniah sampai ke Tanah Melayu lebih awal lagi seawal kedatangan Islam di Tanah Melayu dan disebarkan oleh pendakwah-pendakwahnya seiring dengan penyebaran  agama Islam.

Pada peringkat awal golongan Batiniah muncul dan tersebar di Tanah Arab dan sekitarnya.  Dengan peranan yang dimainkan oleh para pendakwah Batiniah, ia berjaya disebarkan ke negeri-negeri lain antaranya India dan China yang merupakan tempat persinggahan pedagang-pedagang di zaman dahulu kala.  Kedudukan Tanah Melayu yang merupakan tempat strategik untuk kegiatan perdagangan menjadikan dakwah Batiniah dan ajaran-ajarannya mudah bertapak.  Oleh itu, Batiniah sampai ke Tanah Melayu pada peringkat permulaan dari negara-negara Arab melalui orang-orang Arab dan Parsi seterusnya orang-orang India mengambil kesempatan menyebarkan ajaran Batiniah.  Perdagangan merupakan agen penting dakwah Batiniah dimana para pendakwahnya berselindung disebalik perdagangan dan menyamar sebagai saudagar dan pedagang untuk menyebar ajarannya.  Untuk mengetahui dengan lebih terperinci kedatangan Batiniah di Tanah Melayu bolehlah kita bahagikan kepada peringkat-peringkat berikut :

Peringkat Permulaan

Peringkat ini bermula semenjak kebangkitan Rasulullah dan berakhirnya zaman pemerintahan khalifah al-Rasyidin yang empat iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Ibni Affan dan Ali Bin Abi Tolib.   Pada peringkat ini dakwah Batiniah dipelopori oleh Abdullah bin Saba’ yang cuba mencari pengaruhnya dikalangan muslimin dengan menyebarkan pelbagai fitnah semata-mata untuk menhancurkan Islam. Abdullah Bin Saba’ seorang yahudi dari Son’a’.  Dia juga digelar Ibnu Sauda’ kerana emaknya bernama Sauda’.  Dia memeluk Islam pada zaman Khalifah Uthman Ibni Affan.  Dia cuba mempengaruhi orang-orang Arab kampung yang baru memeluk Islam dan penganut-penganut Islam di negeri-negeri Islam yang lain dengan berpindah randah dan bermusafir dari satu tempat ke satu tempat yang lain.  Dia pergi ke Hijaz, kemudian ke Basrah, kemudian ke Kufah dan kemudian ke Syam tetapi dia tidak dapat mempengaruhi orang-orang Syam.  Dia dihalau dari Syam dan seterusnya menetap di Mesir.  Di Mesir dia menghubungi orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat dan mula berlagak dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang alim dan hebat serta mula menanam benih-benih syak dan menimbulkan keraguan dalam hati orang-orang yang baru memeluk Islam dengan dakwaan-dakwaan yang bertujuan untuk menghancurkan akidah Islam.

Seterusnya, dia dapati Imam Ali antara sahabat yang paling terpengaruh dan dihormati yang masih hidup.  Imam Ali merupakan orang kedua selepas Khalifah Uthman dan tempat rujukan serta tempat penyelesaian pelbagai masalah yang berlaku. Di samping itu, beliau juga merupakan kaum-karabat Rasulullah bahkan menantu Rasulullah.  Oleh itu Ibnu Sauda’  menumpukan kepada Saiyidina Ali untuk menyalakan api fitnah.  Lalu dia mendakwa dan menyebarkan kepada orang-orang yang baru memeluk Islam bahawa Imam Ali adalah penganti nabi yang diwasiatkan oleh nabi.  Setiap nabi ada pengantinya yang akan dinyatakan secara wasiat.  Pada zaman inilah benih Syiah semakin bercambah.  Seterusnya Ibni Sauda’ mula mempertikaikan kelayakan Uthman sebagai Khalifah dan menimbulkan fitnah padanya.  Semasa pemerintahan khalifah yang keempat iaitu Imam Ali r.a api fitnah semakin marak dan berlakulah perpecahan demi perpecahan di kalangan umat Islam.  Di sinilah bermulanya dakwah Batiniah dengan lebih hebat di mana umat Islam berpecah kepada Syiah dan Khawarij.

Pada peringkat ini, Batiniah belum sampai ke Tanah Melayu walaupun kemungkinan pendakwah-pendakwahnya telah sampai ke Tanah Melayu atas urusan perdagangan.  Kemungkinan benih-benih Batiniah mula disemai seiring dengan kedatangan dan dakwah Islamiah yang mula tersebar di Tanah Melayu.

Peringkat Dakwah

Peringkat ini bermula selepas kemunculan Zaman Umawi(661-750m) sehingga pemerintahan Abbasi(750-1258m).  Pada zaman ini berlaku penyebaran Islam dan Batiniah semakin rancak.  Pada tahun 718m raja Kerajaan Srivijaya di Jambi iaitu Sridravarman telah memeluk Islam pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.  Pada peringkat ini juga muncul Kerajaan Perlak pada tahun 840m dimana rajanya yang pertama ialah Sultan Maulana Abdul Aziz Shah.  Kerajaan ini muncul selepas kekalahan Syiah Alawiyyah di bawah pimpinan Muhammad Bin Jaafar as-Sodiq dan Muhammad ad-Dibaaj ke atas Khalifah al-Ma’mun(813-833m).  Pasa masa tersebut juga satu kumpulan dakwah Syiah yang diketuai oleh Nakhoda Khalifah telah sampai ke Perlak pada tahun 800m.  Pengaruh Syiah di Tanah Melayu semakin kuat khususnya selepas kemunculan kerajaan al-Fatimiyyun(909-1171m) di Mesir kerana ia telah membentuk pendakwah-pendakwah Syiah bagi menyebarkannya ke seluruh dunia.  Dengan itu, muncullah kerajaan Samudera-Pasai(1042-1044m) yang terpengaruh dengan dakwah Syiah mengikut setengah pendapat.([3])

Pada peringkat ini ajaran-ajaran batiniah mula bertapak di Tanah Melayu.  Contohnya Kerajaan Perlak(840-1292m) berpegang dengan Mazhab Syiah sehinggalah lemah pengaruhnya selepas kematian rajanya yang bernama Sultan Makhdum Allauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat tahun 1292m.  Kerajaan Perlak selepas itu digabungkan dengan Kerajaan Samudera Pasai.   Jika benar dakwaan bahawa kerajaan Perlak adalah kerajaan yang terpengaruh dengan Syiah Ismailiah([4]), ini bermakna puak Batiniah sudah mula bertapak di Tanah Melayu bermula kurun ke 9 masehi.

Dakwah Batiniah pada peringkat ini dikuasai oleh orang-orang Arab dan Parsi yang bergiat aktif dalam perdagangan di Tanah Melayu.  Para pendakwah Batiniah seperti golongan Ismailiah berselindung disebalik kerja berniaga dan menyamar sebagai peniaga-peniaga untuk menyebarkan dakwah mereka.  Pada zaman Hasan Bin Muhammad bin Ali bin Nizar yang terkenal dengan nama al-Qahir bi Quwwatillah(520-557m), beliau telah membina pusat pengajian khas untuk pendakwah-pendakwah Batiniah. Di pusat pengajian tersebut mereka dilatih untuk menjadi sukarelawan yang sanggup mati, menggunakan senjata, menguasai pelbagai bahasa yang penting pada zaman tersebut.  Mereka juga diajar kemahiran bertukang dan berniaga.  Dalam bidang perniagaan mereka dibekalkan dengan wang yang banyak untuk berniaga disamping menyebarkan ajaran-ajaran Batiniah mereka di seluruh dunia Islam pada zaman tersebut([5]).

Pada kurun ke 14 masehi Ibni Batuta ada menceritakan semasa beliau menziarahi Jawa beliau telah berjumpa dengan Sultan Jawa di Sumatera yang bernama Malik al-Zohir(1326-1348m) yang bermazhab Syafie, seorang pejuang yang bersifat rendah diri, yang menyayangi fuqaha’ dan alim ulamak.  Beliau juga menyebut terdapat Kadi As-Syarif Amir Sayyid As-Syairazi dan Tajuddin al-Asbahany dan selain keduanya yang merupakan antara para fuqaha’ bersama Malik az-Zohir([6]).  Di Gerisik didapati batu nisan Malik Ibrahim tertulis syair-syair dalam bahasa Parsi pada tahun 1417m([7]).  Melalui nama-nama ulamak yang disebut di atas dan syair-syair yang terdapat pada batu nisan tersebut, jelas kita dapati ulamak tersebut berasal dari negara Parsi.  Ini menunjukkan orang-orang Parsi telah sampai ke Tanah Melayu sejak sekian lama.  Kemungkinan ada pendakwah-pendakwah Batiniah dari Parsi yang datang ke Tanah Melayu untuk menyebarkan ajaran Batiniah kerana kebanyakan ketua-ketua ajaran sesat Batiniah kebanyakannya berasal dari Parsi.

Ibnu Hazm ada menerangkan kenapa ramai pendakwah-pendakwah golongan sesat Batiniah dari kalangan orang Parsi: “Kerajaan Parsi adalah luas dan kuasanya kuat sehingga mereka menamakan diri-diri mereka orang bebas/merdeka dan orang lain sebagai hamba mereka.  Apabila kerajaan mereka hancur dan tewas ditangan orang Islam mereka tidak dapat menerima hakikat kekalahan tersebut dan mula merancang pelbagai cara untuk memusnahkan Islam dan memusuhinya sehinggalah mereka dapati cara yang paling baik ialah menggunakan tipu muslihat dan memerangi Islam dari dalamnya.  Oleh itu setengah mereka berpura-pura memeluk Islam dan cuba mengagung-agungkan dan memuja-muja keluarga Rasulullah sebagai cara untuk mencari pengaruh orang ramai kemudian memurtadkan mereka dari agama Islam([8])”.  Oleh itu kita dapati kebanyakan ketua ajaran sesat berasal dari Parsi cohtohnya; Hasan bin Sobbah pengasas puak Batiniah al-Hasyasyun dilahirkan di al-Ri pada tahun 340h dan dibesarkan dengan didikan Syiah di Qum kemudian kembali berpindah ke al-Ri yang berdekatan dengan bandar Tahran dan berjumpa dengan salah seorang pendakwah Batiniah Ismailiah yang bernama Umairah Zarab.    Begitu juga pengasas golongan al-Duruz iaitu Hamzah bin Ali bin Ahmad al-Zuzuny yang dilahirkan di Zauzun, Kharasan pada tahun 375h.  Apabila dia berhijrah ke Mesir dia mengikut puak Ismailiah.  Pengasas puak Babiah([9]) iaitu Ali Muhammad al-Syairazi(1235-1266h) seorang Parsi yang bekerja sebagai peniaga di zaman mudanya.

Peringkat Kuasa

Peringkat Kuasa ialah peringkat dakwah dan perluasan kuasa gerakan sesat Batiniah.  Selepas kemunculan kerajaan Perlak, pada tahun 840m muncul pula kerajaan Pasai yang juga dikatakan terpengaruh dengan ajaran sesat Syiah Batiniah sehinggalah pengaruh tersebut hilang selepas kehadiran seorang ulamak yang bernama Syeikh Ismail Sodiq di zaman pemerintahan Sultan Malik al-Solih(1261-1289m).  Tetapi ia tidak kekal berpanjangan. Pada zaman pemerintahan Ratu Nihrasiyah Rawangsa Khadiyu(1400-1428m), pengaruh Syiah kembali di Pasai apabila Mangkabumi(ketua kerajaan) yang bernama Maharaja Bakoy Ahmad Permula mahu berkahwin dengan anak perempuannya sendiri iaitu Puteri Madoong Peuria.  Ulamak sunni menentang hasrat tersebut sehinggalah berlaku peperangan antara Malik Mustafa-suami Puteri Madoong Peuria- dengan dibantu oleh Sultan Mahmud al-Thani Alauddin Johan Syah(1409-1465m) daripada kerajaan Acheh dengan Maharaja Bakoy Ahmad Permula.  Dengan kekalahan Maharaja Bakoy Ahmad Permula, tamatlah pengaruh Syiah di Pasai.  Bergabunglah Kerajaan Pasai dengan kerajaan sunni Acheh yang diketuai oleh Sultan Alauddin Hussein Syah(1465-1480m)([10]).  Namun benih-benih kesesatan Batiniah tidak berkubur, ia tetap bercambah dan tetap wujud dan tersebar sehinggalah  ke hari ini.

 

Pada peringkat ini, dakwah Batiniah bukan sahaja datang dari orang-orang Arab dan Parsi bahkan ia juga datang dari India yang merupakan antara pusat penyebaran Batiniah Syiah Ismailiah. Dakwah Batiniah Syiah Ismailiah telah sampai ke India semenjak sekalian lama.  Pada zaman Syamsuddin Muhammad bin Ruknuddin Khursyah(632-710h), beliau telah menghantar pendakwah-pendakwah Batiniah Ismailiah antaranya ke China dan India.  Di India dakwah mereka telah berjaya sehingga Hakim India yang bernama Burhan Nizam Syah al-Dikny telah berpegang dengan mazhab Batiniah dan menjadi pendakwah Batiniah yang disegani pada masa tersebut([11]). Pada zaman Qasim Bin Syamsuddin Muhammad(690-881h) dakwah Ismailiyyah telah sampai ke Kashmir, Tibet dan lain-lain.  Pada zaman Mahmud bin Mustansir Billah(814-199h) pendakwah Ismailiyyah telah sampai ke Burma dan kawasan sekitarnya([12]).  Pada zaman Imam Ali bin Murad Mirza(886-922h) telah dibina Maahad Ilmiah Ismailiah di India([13]).  Pada zaman Khalilullah Ali bin Nuruddin(932-993h) telah dihantar alim ulamak Batiniah di India yang dibekalkan kepada mereka wang yang banyak dan mereka telah membuat perubahan pada pakaian pendakwah Ismailiah dengan memakai jubah berwarna hijau, serban merah, dan memberi kepada mereka gaji dan wang([14]).  Hubungan Ismailiah dengan India berpanjangan sehinggalah zaman Imam Hasan Ali bin Imam Khallilullah Ali yang digelar Aghokhan Pertama(1219-1298h/1881m)yang telah berhijrah ke India dan menjadikan Bombay sebagai pusat dakwah Syiah Ismailiah dengan bantuan Britain yang menjajah India pada zaman tersebut([15]).  Dengan bertapaknya Syiah Ismailiah Batiniah di India, penyebarannya semakin meluas di Tanah Melayu.

Daripada maklumat di atas,  kita dapat simpulkan bahawa dakwah Batiniah telah sampai ke Tanah Melayu semenjak kurun ke enam hijrah/9 masihi.  Ia tersebar melalui peniaga-peniaga yang dilatih khas sebagai pendakwah batiniah yang datang berniaga di Tanah Melayu  dari kalangan pedagang-pedagang samada dari India atau dari Timur tengah.  Kemungkinan dakwah Batiniah semakin hebat disebarkan melalui peniaga-peniaga India yang datang maniaga di Tanah Melayu apatah lagi setelah pembinaan Maahad Ilmiah Batiniah dan Bombay yang menjadi pusat dakwah puak Batiniah Ismailiah yang dikenali dengan nama Aghokhaniah yang tersebar sehingga Malaysia.  Kalau kita lihat guru-guru ajaran sesat di Malaysia, kita dapati mereka dari India seperti di Kelantan terdapat satu kubur pengasas ajaran sesat yang bernama Faqrullah Qadiri yang menyebar ajaran sesatnya semasa penjajahan Jepun(1941-1945m) di Kelantan.  Begitu juga Haji Muhammad bin Syafeie berasal dari Sumatera yang terkenal dengan nama Muhmmad Matahari yang mengasaskan ajaran sesat yang bernama Jamaah al-Taslim adalah murid kepada salah seorang guru dari India di Pulai Pinang([16]).


([1]) Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad al-Ghazaly(450-505h), Fadhaih al-Batiniyyah, Amman, Darul al-Basyir, ctk 1, 1413h/1993m, ms 15.

([2]) Muhammad Hussein az-Zahaby, at-Tafsir wa al-Mufassirun, Qoherah, Maktabah Wahbah, ctk 5, 1414h/1993m, juz 2, ms 227.

([3]) Sila Lihat: Abdul Rahman Haji Abdullah, Asia Tenggara Tradisional: Politik Dan Kebudayaan, op.cit., pp 55-57 dan 84.

([4])Puak Isma’iliyyah adalah Gerakan Batiniyyah yang dinisbahkan kepada ketuanya iaitu Muhammad Bin Ismail Bin Ja’far.  Pengikut kumpulan ini mendakwa silsilah Imam akan diakhiri oleh ketua mereka iaitu Muhammad bin Ismail iaitu Imam yang ke tujuh selepas Rasulullah.  Oleh itu kumpulan ini digelar Ismailiyyah.  Kebanyakan pengikutnya mendakwa martabat Muhammad bin Ismail adalah sama dengan martabat kenabian.  Martabat tersebut akan kekal dan berpindah kepada anak-anak dan keturunannya tetapi dia mati tanpa meninggalkan walaupun seorangpun anak.  Sila Lihat : Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad al-Ghazaly(450-505h), Fadhaih al-Batiniyyah, Amman, Darul al-Basyir, ctk 1, 1413h/1993m, ms 12.

Puak Ismailiyyah pada zahirnya menunjukkan kecintaan mereka kepada keluarga Rasulullah tetapi pada hakikatnya mahu menghancurkan Islam.  Puak ini berpecah kepada beberapa golongan, antaranya 1)  Ismailiyyah Qoromitoh, 2) Ismailiyyah Fatimiyyah dan ia dianggap golongan asal Ismailiyyah, 3) Ismailiyyah Hasyasyun, 4) Ismailiyyah Syam, ia golongan Ismailiyyah Nizariyyah, 5) Ismailiyyah Buhrah, mereka ialah golongan Ismailiyyah Musta’liah dan dakwah dan pengikutnya ada di Malaysia, 6) Ismailiyyah Agho Khaniyyah, dahwahnya sampai ke Malaysia dan pengikutnya terdapat di Malaysia.  Antara akidah utama golongan ini ialah: wajib wujud seorang imam yang ma’sum(yang suci dari dosa) daripada anak pertama/sulung dari keturunan Muhammad Bin Ismail yang dinaskan keimanannya, menakwilkan setiap perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh imam-imam dengan tafsiran yang bersesuaian dengan pegangan mereka, memberi sifat-sifat yeng bersamaan dengan sifat ketuhanan kepada imam-imam mereka, mengkhususkan imam ilmu batin atau ilmu rahsia, membayar 1/5 hasil pendapatan kepada imam, beriman dengan taqiyyah dan rahsia dalam pergerakan, imam adalah asas pergerakan dan asas akidah mereka, imam mereka adalah pewaris nabi-nabi dan waris imam-imam sebelumnya dan banyak lagi pegangan sesat yang lain.  Dasar akidah golongan ini ialah teori-teori  dan akidah-akidah dahulu kala seperti akidah Parsi dan teori-teori Hindus.  Sila lihat : An-Nadwah al-‘Alamiah Li asy-Syabab al-Islamy, al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyaan wa al-Mazahib al-Mu’asirah, Riadh, al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyyah, ctk 2, 1409h/1989m, ms 45-51.

([5]) Mustafa Ghalib, Tarikh Dakwah al-Ismailiyyah, Beirut, Darul al-Andalus, ctk 2, t.t., ms 258-260.  Penulis buku ini adalah seorang pengikut puak Ismailiyyah.  Dr. Muhammad Ahmad al-Khatib di dalam bukunya ada menyebut banyak syarikat-syarikat percetakan menerbitkan buku-buku Mustafa Ghalib dan Arif  Tamur dengan alasan mahu menghidupkan kesan-kesan sejarah sedangkan mereka telah menyebar akidah-akidah Batiniyyah yang beracun kepada masyarakat.  Oleh itu berhati-hatilah dalam mencari bahan-bahan bacaan.  Sila Lihat Muhammad Ahmad al-Khatib, al-Harakaat al-Batiniyyah fi al-‘Alam al-Islamy, op.cit., ms 440.

([6]) Lihat: Muhammad Bin Abdullah Bin Muhammad Abu Abdullah(w779h), Rehlah Ibni Batutah al-Musamma Tuhfah al-Nazor fi Ghoraib al-Amsor wa ‘Ajaib al-Asfar, Tahkik: Dr Ali al-Kittany, Beirut, Muassasah al-Risalah, ctk 4, 1405h, juz 2, ms 705.

([7])Sila Lihat: Abdul Rahman Haji Abdullah, Asia Tenggara Tradisional: Politik Dan Kebudayaan, op.cit., pp 94.

([8]) Sila lihat: Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm al-Tohiry Abu Muhammad(384-548h), al-Faslu fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal, Qoherah, Maktabah al-Khanji, t.ctk., t.t., juz 2, ms 91.

([9])Gerakan Babiah dan Bahaiah diasaskan pada tahun 1260h/1844m di bawah naungan gerakan Penjajahan Rusia, Inggeris dan Gerakan Yahudi sedunia.  Ia ditubuhkan dengan tujuan bagi menghancurkan akidah Islam, memecah-belahkan kaum muslimin, dan memalingkan tumpuan mereka daripada perkara yang penting dalam Islam.  Ia diasaskan oleh Ali Muhammad Redha al-Syairazy(1235-1265h/1819-1849m) yang dilahirkan di Iran.  Pada awalnya dia adalah penganut pegangan Syiah Ithna ‘Asyariah tetapi telah keluar dari golongan tersebut dan mengasaskan gerakan baru dengan mengabungkan akidah sesat  Ismailiyyah dan teori hulul dalam pegangan puak Sabaiyyun.  Dia telah mengiklankan dirinya sebagai Bab pada tahun 1844m/1260h.  Selepas kematiannya, pengantinya ialah Mirza Hussein Ali yang dikenali dengan al-Baha’ dan dinamakan gerakannya dengan al-Bahaiah.  Gerakan Bahaiah dianggap gerakan Batiniah moden yang kuat pengaruhnya semasa perang dunia ke dua.  Sila lihat: An-Nadwah al-‘Alamiah Li asy-Syabab al-Islamy, al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyaan wa al-Mazahib al-Mu’asirah, Riadh, al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Sa’udiyyah, ctk 2, 1409h/1989m, ms 63 dan Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, op. cit., ms 215 dan 223.

([10]) Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam Tradisional Di Nusantara, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, ctk 1, 1990, ms 148.

([11])Mustafa Ghalib, Tarikh Dakwah al-Ismailiyyah, Beirut, Darul al-Andalus, ctk 2, t.t., ms 277-278.

([12]) Ibid., ms 280 dan 291.

([13]) Ibid., ms 280 dan 298.

([14]) Ibid., ms 302-304.

([15]) Ibid., ms 321-322.

([16]) Abdul Fattah Harun Ibrahim, Ajaran Sesat, op. cit., ms 93-94.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: