Nubuwwat(Kenabian) & Cabangnya

Posted on December 5, 2011. Filed under: Akidah Islam, Nubuwwah |

Akidah Islam boleh di bahagikan kepada tiga; bahagian al-ilahiyyat(ketuhanan), bahagian nubuwwat(kenabian), dan bahagian hari akhirat. Bahagian kedua Akidah Islam ialah Nubuwwat(Kenabian)

          Bahagian Nubuwwaat(kenabian) akan membincangkan tiga cabang utama rukum iman di dalam Islam iaitu :

1)  Iman kepada malaikat yang merupakan perantara dan penghubung antara Rasul dan Allah ta’ala dalam menerima wahyuNya dan risalahNya.

2)  Iman kepada Rasul dan Nabi yang merupakan pesuruh Allah ta’ala.

3)  Iman kepada kitab yang merupakan risalah Allah yang diamanahkan kepada para Rasul untuk menyampaikannya kepada segenap manusia.

Huraian ringkas bagi setiap cabang tersebut adalah seperti berikut :-

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: