Archive for November, 2011

Pembahagian Akidah Islam & Maksud Al-Ilahiyyat(Ketuhanan)

Posted on November 9, 2011. Filed under: Akidah Islam, Ketuhanan |

Akidah Islam boleh di bahagikan kepada tiga; bahagian al-ilahiyyat(ketuhanan), bahagian nubuwwat(kenabian), dan bahagian hari akhirat.

  Al-Ilahiyyat(ketuhanan)

          Ketuhanan bermaksud keimanan terhadap Tuhan yang Esa iaitu Allah ta’ala dan beriman kepada perkara yang bersangkut-paut denganNya.  Iman di sini bermaksud percaya dengan penuh kepercayaan dan berpegang teguh bahawa Allah ta’ala adalah Tuhan bagi segala sesuatu,  Yang Memilikinya dan Penciptanya.  Dialah Pencipta segala makhluk, Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan dan Mematikan segala sesuatu.  Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.  Segala bentuk perhambaan dan ibadat hanya  untukNya.

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

  • POLISI

    Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di blog ini dihasilkan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca dibenarkan menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat akidah2u.wordpress.com hendaklah disertakan dan dikekalkan. Sebarang bentuk penerbitan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya yang bertujuan dan berorientasikan komersil tidak dibenarkan sama sekali tanpa keizinan pihak akidah2u.wordpress.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...